Resebidrag till Eurostar matchmaking den 3 juni 2015

Diarienummer 2015-03274
Koordinator GECCODOTS AB
Bidrag från Vinnova 8 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - juni 2015
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2014-2015

Syfte och mål

Syftet med projektet var att få mer kunskap kring Eurostarsprojekten och ansökningsförfarandet. Målsättningen med resan var att hämta in tillräckligt med kunskap för att fatta beslut kring om GeccoDots ska ansöka om en Eurostar finansiering under 2015. Projektet fyllde väl sitt syfte.

Resultat och förväntade effekter

Efter resan beslutade GeccoDots ledning att avvakta till 2016 innan en eventuell ansökan kommer att fullföljas. Det är strategiskt viktigt att först lägga tid och resurser på att identifiera rätt samarabetspartner för att nå en substantiell kommersiell utveckling i GeccoDots genom Eurostarfinansierat projekt.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i forma av en resa till Amsterdam där deltagarna engagerade sig i informationsmöten och partnering event. Vid hemkomsten rapporterades vad de olika mötena handlade om och det faktum att GeccoDots inte är redo att söka en Eurostar finansiering i nuläget, men att det är intressant för bolaget att satsa på ett sådant projekt under 2016.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.