Resebidrag Storbritannien

Diarienummer 2017-05155
Koordinator Innomat AB
Bidrag från Vinnova 7 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - januari 2018
Status Avslutat
Utlysning Internationellt resebidrag för små och medelstora företag
Ansökningsomgång Resebidrag för små och medelstora företag

Syfte och mål

Syftet med projektet var att delta i ett samverkansmöte och Karin Frisk deltog i det planerade mötet.

Resultat och förväntade effekter

Vid mötet fördes diskussioner om forskningssamarbete och om en möjlig framtida Eurostars ansökan.

Upplägg och genomförande

Upplägg och genomförande gav förväntat resultat.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.