Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Resebidrag Storbritannien

Diarienummer
Koordinator Innomat AB
Bidrag från Vinnova 7 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - januari 2018
Status Avslutat
Utlysning Internationellt resebidrag för små och medelstora företag
Ansökningsomgång Resebidrag för små och medelstora företag

Syfte och mål

Syftet med projektet var att delta i ett samverkansmöte och Karin Frisk deltog i det planerade mötet.

Resultat och förväntade effekter

Vid mötet fördes diskussioner om forskningssamarbete och om en möjlig framtida Eurostars ansökan.

Upplägg och genomförande

Upplägg och genomförande gav förväntat resultat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 december 2017

Diarienummer 2017-05155

Statistik för sidan