Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Resebidrag Storbritannien

Diarienummer
Koordinator Anyfin AB
Bidrag från Vinnova 12 467 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - november 2017
Status Avslutat
Utlysning Internationellt resebidrag för små och medelstora företag
Ansökningsomgång Resebidrag för små och medelstora företag

Viktiga resultat som projektet gav

En rad intressanta kontakter och diskussioner med presumptiva partners.

Långsiktiga effekter som förväntas

En rad kontakter etablerades och fortsatt dialog på distans om samarbete förs

Upplägg och genomförande

Resan genomfördes enligt plan

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 oktober 2017

Diarienummer 2017-04836

Statistik för sidan