Resebidrag Storbritannien

Diarienummer 2017-04836
Koordinator Anyfin AB
Bidrag från Vinnova 12 467 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - november 2017
Status Avslutat
Utlysning Internationellt resebidrag för små och medelstora företag
Ansökningsomgång Resebidrag för små och medelstora företag

Syfte och mål

En rad intressanta kontakter och diskussioner med presumptiva partners.

Resultat och förväntade effekter

En rad kontakter etablerades och fortsatt dialog på distans om samarbete förs

Upplägg och genomförande

Resan genomfördes enligt plan

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.