Resebidrag, Schweiz: 3D MetPrint AB:s deltagande i SWII-Additive manufacturing i Neuchâtel 28 Sept 2017

Diarienummer 2017-03570
Koordinator 3D METPRINT AB
Bidrag från Vinnova 14 763 kronor
Projektets löptid september 2017 - oktober 2017
Status Avslutat
Utlysning Internationellt resebidrag för små och medelstora företag
Ansökningsomgång Travel grant for building international consortia

Syfte och mål

Kort presentation av 3D Metprint samt möten/samtal med minst 3 möjliga samarbetspartners.

Resultat och förväntade effekter

Samtal med flera företag/organisationer, varav minst 3 bedöms som möjliga att utveckla till någon form av samarbete.

Upplägg och genomförande

Presentation av vad 3D Metprint kan erbjuda för att utveckla den andra partens verksamhet inom 3D metallprintning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.