Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Resebidrag, Schweiz: 3D MetPrint AB:s deltagande i SWII-Additive manufacturing i Neuchâtel 28 Sept 2017

Diarienummer
Koordinator 3D METPRINT AB
Bidrag från Vinnova 14 763 kronor
Projektets löptid september 2017 - oktober 2017
Status Avslutat
Utlysning Internationellt resebidrag för små och medelstora företag
Ansökningsomgång Resebidrag för små och medelstora företag

Syfte och mål

Kort presentation av 3D Metprint samt möten/samtal med minst 3 möjliga samarbetspartners.

Resultat och förväntade effekter

Samtal med flera företag/organisationer, varav minst 3 bedöms som möjliga att utveckla till någon form av samarbete.

Upplägg och genomförande

Presentation av vad 3D Metprint kan erbjuda för att utveckla den andra partens verksamhet inom 3D metallprintning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 september 2017

Diarienummer 2017-03570

Statistik för sidan