Resebidrag Schweiz - Deltagande i SWII - Additive Manufacturing Networking Conference

Diarienummer 2017-03515
Koordinator PERMANOVA Lasersystem Aktiebolag - PERMANOVA LASERSYSTEM AKTIEBOLAG, Göteborg
Bidrag från Vinnova 15 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - oktober 2017
Status Genomfört
Utlysning Internationellt resebidrag för små och medelstora företag
Ansökningsomgång Resebidrag för små och medelstora företag

Syfte och mål

Projektet har genomförts som planerat och målen anses som uppfyllda.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har generellt bidragit till ökad förståelse för användandet av AM samt de utmaningar industrin står inför. Samt på ett mer specifikt plan till en inledande dialog med flera intressanta potentiella samarbetspartners inom LMD-w.

Upplägg och genomförande

Projektet har kunnat planeras och genomföras på ett tillfredsställande sätt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.