Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Resebidrag Schweiz - Deltagande i SWII - Additive Manufacturing Networking Conference

Diarienummer
Koordinator PERMANOVA Lasersystem Aktiebolag - PERMANOVA LASERSYSTEM AKTIEBOLAG, Göteborg
Bidrag från Vinnova 15 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - oktober 2017
Status Avslutat
Utlysning Internationellt resebidrag för små och medelstora företag
Ansökningsomgång Resebidrag för små och medelstora företag

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har genomförts som planerat och målen anses som uppfyllda.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har generellt bidragit till ökad förståelse för användandet av AM samt de utmaningar industrin står inför. Samt på ett mer specifikt plan till en inledande dialog med flera intressanta potentiella samarbetspartners inom LMD-w.

Upplägg och genomförande

Projektet har kunnat planeras och genomföras på ett tillfredsställande sätt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 september 2017

Diarienummer 2017-03515

Statistik för sidan