Resebidrag Italien

Diarienummer 2017-01943
Koordinator BIORECRO AB
Bidrag från Vinnova 15 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - maj 2017
Status Avslutat
Utlysning Internationellt resebidrag för små och medelstora företag
Ansökningsomgång Travel grant for building international consortia

Externa länkar

Länk till CO2GeoNet Open forums webbsida