Resebidrag Inorbit - French-Swedish Life Science Day 2017, Paris, France

Diarienummer 2017-05190
Koordinator Inorbit Therapeutics AB
Bidrag från Vinnova 15 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - januari 2018
Status Avslutat
Utlysning Internationellt resebidrag för små och medelstora företag
Ansökningsomgång Travel grant for building international consortia

Syfte och mål

Lambertus Benthem deltog i den franska svenska Life Science Day 2017 med målet att presentera Inorbit för potentiella franska baserade samarbetspartners och investerare

Resultat och förväntade effekter

Han presenterade Inorbit Therapeutics för potentiella samarbetare och investerare. Bland annat hade han ett gott möte med Serviers affärsutvecklingsrepresentant. Denna diskussion kommer att fortsättas för att undersöka möjliga samarbetsprojekt.

Upplägg och genomförande

Delta i mötet och presentationen av företaget

Externa länkar

company website life science day website

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.