Resebidrag i syfte att träffa potentiella tyska samarbetspartners

Diarienummer 2017-01644
Koordinator Omnimode AB
Bidrag från Vinnova 11 444 kronor
Projektets löptid mars 2017 - maj 2017
Status Avslutat
Utlysning Internationellt resebidrag för små och medelstora företag
Ansökningsomgång Travel grant for building international consortia