Resebidrag Frankrike

Diarienummer 2017-05133
Koordinator CellProtect Nordic Pharmaceuticals AB
Bidrag från Vinnova 15 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - januari 2018
Status Avslutat
Utlysning Internationellt resebidrag för små och medelstora företag
Ansökningsomgång Resebidrag för små och medelstora företag

Syfte och mål

CellProtect Nordic Pharmaceuticals (CPNP) söker samarbetsmöjligheter för den fortsatta utvecklingen av sin platformsteknolgi, CELLPROTECT, en Advanced Medicinal Product (ATMP) som är baserad på autologa ex vivo expanderade Natural Killer (NK) cells med återställd cytotoxic aktivitet. CPNP har nyligen blivit beviljad särläkemedelsstaus i EU för behandling av Multiple Myelom och planerar att driva den kliniska utvecklingen av CellProtect för att nå marknaden som särläkemedel.

Resultat och förväntade effekter

Presentera och synliggöra bolagets verksamhet och banbrytande kliniska utvecklingsprojekt av en Avancerad Medicinsk Terapiprodukt (ATMP), CellProtect Kontakt med potentiella samarbetspartners och venture capital (VC) bolag. Nätverkande med andra deltagare.

Upplägg och genomförande

CellProtectNordic Pharmaceuticals var representerat av Karin Mellström VD och Marcus Lagerlöf BD. Bolaget deltog aktivt i en pitch session med en 3 minuters pitch som framfördes av Karin Mellström. Vi deltog i ett flertal förbokade individuella möten med bägge de två läkemedelsbolagen och de mest intressenta investerar bolagen. Mötet erbjöd goda nätverksmöjligheter med andra deltagare, vilket förtjänstfullt tillvaratogs.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.