Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

resebidrag Frankrike

Diarienummer
Koordinator DOUBLE BOND PHARMACEUTICALS AB - Double Bond Pharmaceutical AB
Bidrag från Vinnova 10 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - januari 2018
Status Avslutat
Utlysning Internationellt resebidrag för små och medelstora företag
Ansökningsomgång Resebidrag för små och medelstora företag

Viktiga resultat som projektet gav

Informationen om Double Bond Pharmaceutical och produkter Temodex och SA033 presenterades inför potentiella samarbetspartner (Ipsen och Servier) och VC bolag (som t.ex. Industriefonden)

Långsiktiga effekter som förväntas

Resan till event gick enligt plan.

Upplägg och genomförande

Resan till event gick enligt plan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 18 oktober 2017

Diarienummer 2017-04709

Statistik för sidan