resebidrag Frankrike

Diarienummer 2017-04709
Koordinator DOUBLE BOND PHARMACEUTICALS AB - Double Bond Pharmaceutical AB
Bidrag från Vinnova 10 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - januari 2018
Status Avslutat
Utlysning Internationellt resebidrag för små och medelstora företag
Ansökningsomgång Resebidrag för små och medelstora företag

Syfte och mål

Informationen om Double Bond Pharmaceutical och produkter Temodex och SA033 presenterades inför potentiella samarbetspartner (Ipsen och Servier) och VC bolag (som t.ex. Industriefonden)

Resultat och förväntade effekter

Resan till event gick enligt plan.

Upplägg och genomförande

Resan till event gick enligt plan.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.