Resebidrag för deltagande i French-Swedish Life Science Day 2017

Diarienummer 2017-05603
Koordinator GLUCOX BIOTECH AB
Bidrag från Vinnova 3 806 kronor
Projektets löptid december 2017 - maj 2018
Status Avslutat
Utlysning Internationellt resebidrag för små och medelstora företag
Ansökningsomgång Resebidrag för små och medelstora företag

Syfte och mål

Projektet syftade till att delta vid en vid svenska ambassaden i Paris anordnad konferens, French-Swedish Life Science Day 2017, och där presentera Glucox Biotech AB för franska investerare samt där knyta nya affärskontakter bland deltagarna.

Resultat och förväntade effekter

Glucox´ FOU-verkasamhet samt affärsstrategi presenterades och diskuterades i syfte att finna ytterligare finansiering för bolagets fortsatta utveckling. I enlighet med detta hölls möten med Claire Poulard, analyst at Omnes Capital, Paris, Amelia Graciet, dealflow manager at Angels Satte, Paris samt Arnaud Autet, associate at Seventure Partners, Paris. Samtliga har efter hemkomsten försetts med kopior på presentationen samt ytterligare information om bolaget och dess projekt. Uppföljning av mötena ingår nu i Glucox´ ordinarie arbete för affärsutveckling.

Upplägg och genomförande

Konferensen var strukturerad med presentationer och en-till-en möten i en mycket tilltalande miljö på svenska ambassaden i Paris. Mötena bokade elektroniskt i god tid före konferensen. Allt fungerade mycket bra och tidsschemat hölls väl.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.