Resebidrag Eureka Schweiz SWISS-SWEDISH INNOVATION INITIATIVE (SWII)

Diarienummer
Koordinator RINDI PROJEKTKONSULT AB
Bidrag från Vinnova 15 000 kronor
Projektets löptid september 2015 - september 2015
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars

Syfte och mål

Målet med Rindi Projektkonsult AB deltagande i Eureka Schweiz SWISS-SWEDISH INNOVATION INITIATIVE, finns noga beskrivet i stycket, ´Mål för projektet - uppfyllelse´ ovan. Här är de tidigare projektmålen särredovisade.

Resultat och förväntade effekter

De förväntningar som fanns på deltagande är delvis uppfyllda då vi kommer att gå vidare med två etablerade kontakter som kommer att kunna tillföra kunskap inom vissa specifika områden.

Upplägg och genomförande

Det inledande mötet som SWII representerar har gett oss en fördjupad insikt i att använda de institutionella vägar som finns att snabbare nå en bredare kontaktyta. De regelbundna kontakter vi idag har med Business Sweden och EEN kommer vi att fortsätta med då deltagandet i SWII då den typen av möten med tillhörande kontaktnät som skapas av Business Sweden ger oss ökade förutsättningar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-04458

Statistik för sidan