Resebidrag Eureka Schweiz SWISS-SWEDISH INNOVATION INITIATIVE (SWII)

Reference number
Coordinator RINDI PROJEKTKONSULT AB
Funding from Vinnova SEK 15 000
Project duration September 2015 - September 2015
Status Completed
Venture Resebidrag EUREKA och Eurostars
Call Resebidrag EUREKA

Purpose and goal

Målet med Rindi Projektkonsult AB deltagande i Eureka Schweiz SWISS-SWEDISH INNOVATION INITIATIVE, finns noga beskrivet i stycket, ´Mål för projektet - uppfyllelse´ ovan. Här är de tidigare projektmålen särredovisade.

Results and expected effects

De förväntningar som fanns på deltagande är delvis uppfyllda då vi kommer att gå vidare med två etablerade kontakter som kommer att kunna tillföra kunskap inom vissa specifika områden.

Approach and implementation

Det inledande mötet som SWII representerar har gett oss en fördjupad insikt i att använda de institutionella vägar som finns att snabbare nå en bredare kontaktyta. De regelbundna kontakter vi idag har med Business Sweden och EEN kommer vi att fortsätta med då deltagandet i SWII då den typen av möten med tillhörande kontaktnät som skapas av Business Sweden ger oss ökade förutsättningar.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.