Resebidrag Belgien

Diarienummer
Koordinator BLACKWING SWEDEN AB - FLIGHT & SAFETY DESIGN SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 9 095 kronor
Projektets löptid mars 2017 - mars 2017
Status Avslutat
Utlysning Internationellt resebidrag för små och medelstora företag
Ansökningsomgång Resebidrag för små och medelstora företag