Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Resebidrag 2019 - Storbrittanien

Diarienummer
Koordinator Karolinska Institutet - Department of Neuroscience
Bidrag från Vinnova 15 000 kronor
Projektets löptid maj 2019 - juni 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syfte: Att öka interaktionen mellan UK och Sverige på orådet ATMP, främst inom cellterapi. Mål: Att få ett tillfälle att presentera var vi är i frågan om kliniskt-relevanta celler för framtida terapier. Samt lära av UK/Catapult som arbetat upp den kedja som Sverige ännu saknar med uppskalning, logistik och kliniska kunskapscenter.

Långsiktiga effekter som förväntas

Många tillfällen till interaktioner mellan mötesdeltagare som har kunskap från alla delar av industrin, forskning, klinik, produktion, logistik, utbildning, finans, och myndigheter. Mycket interaktivt och bra dialoger som kommer att behöva fortsätta framöver.

Upplägg och genomförande

Interaktivt möte med många presentationer, mingeltillfällen och studiebesök. Mycket informativt och interaktivt, en utmärkt start för framtida samarbeten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2019

Diarienummer 2019-02650

Statistik för sidan