Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Resebidrag - Belgien

Diarienummer
Koordinator pSk earth adaption AB
Bidrag från Vinnova 15 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - januari 2018
Status Avslutat
Utlysning Internationellt resebidrag för små och medelstora företag
Ansökningsomgång Resebidrag för små och medelstora företag

Syfte och mål

Resans syfte var att bygga upp nätverk med andra företag och akademi inom EU.

Resultat och förväntade effekter

Ett mycket väl organiserat arrangemang. Det gav mycket information kring EU SME arbetet, EU´s s strategier, vilka man skall kontakta, samt bra kontakter med andra företag som är i Phase 2 och 3 inom SME Instrument. Detta hjälper oss i vårt fortsatta arbete för att kunna lyckas med vår satsning.

Upplägg och genomförande

Planerat innan resa kring dokumentation och agenda . Alltid viktigt med förberedelse.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 december 2017

Diarienummer 2017-05199

Statistik för sidan