Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Research program for promoting a Swedish Industrialization of Microwave WBG devices and MMICs

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap
Bidrag från Vinnova 14 000 000 kronor
Projektets löptid november 2006 - februari 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

I ett samarbetsprojekt ska svenska systemindustier, SME underleverantörer, och Chalmers Tekniska Högskola WBG baserade mikrovågsmoduler testas och evaluerasi kommersiella system Projektets två huvudmål är: 1. WBG-baserad moduler använda och evaluerade av mikrovågssystemindustri i system 2. Utveckla den Chalmers-baserade infrastrukturen för tillverknings av WBG-baserade komponenter och integrerade kretsar

Långsiktiga effekter som förväntas

Systemindustrierna kan utvärdera ny mikrovågselektronik innan den finns kommersiellt tillgänglig, vilket ger dem en konkurrensfördel. Mikrovågselektronik är en ´möjliggörande´ teknologi för högeffektiva effekt förstärkare. WBG-baserade högeffektiva effekt förstärkare kan lämna ett signifikativt bidrag till energibesparingar, vilket är nödvändigt för ett hållbart samhälle.

Upplägg och genomförande

Systemindustrierna kommer att specificera och designa WBG-komponenter och integrerade kretsar. Dessa komponenter/kretsar utvecklas och tillverkas sedan i huvudsak på Chalmers. Komponenterna/kretsarna testas i system av de industriella parterna. På detta sätt ökar både Chalmers och de industriella partena sin kunskap och erfarenhet i WBG-baseras mikrovågselektronik.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-01756

Statistik för sidan