Research program for promoting a Swedish Industrialization of Microwave WBG devices and MMICs

Reference number 2006-01756
Coordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap
Funding from Vinnova SEK 14 000 000
Project duration November 2006 - February 2012
Status Completed

Purpose and goal

I ett samarbetsprojekt ska svenska systemindustier, SME underleverantörer, och Chalmers Tekniska Högskola WBG baserade mikrovågsmoduler testas och evaluerasi kommersiella system Projektets två huvudmål är: 1. WBG-baserad moduler använda och evaluerade av mikrovågssystemindustri i system 2. Utveckla den Chalmers-baserade infrastrukturen för tillverknings av WBG-baserade komponenter och integrerade kretsar

Results and expected effects

Systemindustrierna kan utvärdera ny mikrovågselektronik innan den finns kommersiellt tillgänglig, vilket ger dem en konkurrensfördel. Mikrovågselektronik är en ´möjliggörande´ teknologi för högeffektiva effekt förstärkare. WBG-baserade högeffektiva effekt förstärkare kan lämna ett signifikativt bidrag till energibesparingar, vilket är nödvändigt för ett hållbart samhälle.

Approach and implementation

Systemindustrierna kommer att specificera och designa WBG-komponenter och integrerade kretsar. Dessa komponenter/kretsar utvecklas och tillverkas sedan i huvudsak på Chalmers. Komponenterna/kretsarna testas i system av de industriella parterna. På detta sätt ökar både Chalmers och de industriella partena sin kunskap och erfarenhet i WBG-baseras mikrovågselektronik.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.