Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Resa till konferens inom Swedish-Belgian Innovation Initiative (SBII)

Diarienummer
Koordinator ReVibe Energy AB
Bidrag från Vinnova 11 264 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - november 2017
Status Avslutat
Utlysning Internationellt resebidrag för små och medelstora företag
Ansökningsomgång Resebidrag för små och medelstora företag

Syfte och mål

Syfte och mål med resan var att etablera nya kontakter med Svenska och Belgiska företag som kan resultera i samarbeten av olika slag. Detta har med råge uppfyllts då vi idag för dialoger med flertalet parter som vi träffade under resan, dialoger som vi hoppas resulterar i samarbeten.

Resultat och förväntade effekter

Se ovan.

Upplägg och genomförande

Upplägget såg ut som så att en analys på deltagande företag gjordes inför resan likväl som mötesbokning med parter som bedömdes vara intressanta för oss. Detta resulterade i många givande samtal och att vi idag för dialoger med flertalet parter.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 september 2017

Diarienummer 2017-04269

Statistik för sidan