Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Renol - Länken mellan skogs- och plastindustrin

Diarienummer
Koordinator REN FUEL K2B AB
Bidrag från Vinnova 350 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation

Syfte och mål

I hypotesprojektet undersökte vi möjligheten till att använda en förnybar och miljövänlig polymer, lignin, i vanliga plastapplikationer för att avlägsna och ersätta fossilbaserad plast som förorenar naturen. Vårt tillvägagångssätt är att omvandla lignin till en hydrofob ligninpolymer, vad vi kallar Renol, som kan användas som den är eller som en drop-in-bioplast. I detta projekt har vi lyckats med att i) producera en termoplastisk ligninpolymer och ii) blanda den termoplastiska ligninpolymeren med andra vanliga plastpolymerer för att skapa ett homogent material.

Resultat och förväntade effekter

Vi har gjort 6 olika Renoler baserat på 6 olika katalytiska kemiska vägar. Baserat på prestanda, skalades den mest framgångsrika Renolen till större volymer och vi beredde framgångsrikt 20 kg extruderade pellets av ren Renol. Perstorp utvärderade 4 olika Renoler och den mest intressanta Renolen analyserades därefter och optimerades baserat på mängd Renol till plast. Förutom blandningsförhållandet har Perstorp också identifierat processförhållandena vid vilka dessa polymerer bör framställas med i en relevant processmiljö.

Upplägg och genomförande

RenFuel och Perstorp hade regelbundna möten och från dessa interaktioner gjorde RenFuel flera olika Renoler som analyserades med avseende på molekylvikt och löslighet i andra polymerer. Dessa prover analyserades sedan ytterligare av Perstorp och bearbetades i deras kompounder med andra polymerer. Den slutliga formuleringen analyserades sedan av Perstorp baserat på mekanisk prestanda.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 september 2017

Diarienummer 2017-03158

Statistik för sidan