Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ReLoad: autonom bultning med industrirobotar

Diarienummer
Koordinator Örebro universitet - Institutionen för naturvetenskap och teknik
Bidrag från Vinnova 499 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - februari 2017
Status Avslutat
Utlysning SIP Swedish Mining Innovation -Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning

Viktiga resultat som projektet gav

Reload förstudie resulterade i ett koncept som autonomt laddar en borrigg med bultar. Designen verifierades både med hjälp av kinematiska simuleringar, samt genom en mock-up som byggdes upp i labbet på Örebro Universitet. Den utvecklade programvaran och de erhållna resultaten kommer att användas för att gå vidare med en fullskalig lösning.

Långsiktiga effekter som förväntas

Ambitionen med projektet Reload var att utveckla ett koncept som automatiskt kan förse nya bultar till en borrigg under förutbestämda villkor. Den rekommenderade lösningen ska vara möjlig att implementera vilket har bevisat under enklare labbförhållanden.

Upplägg och genomförande

Upplägget av förstudien med två delar som kompletterande varandra har resulterat i en omfattande simulering av arbetscykeln. Genom dessa två delar har det varit möjligt att uppskatta förväntad laddningstid per bult och förväntad resultat för olika lösningar på borriggen. Det har resulterat i viktig information för framtida koncept och en fullskalig implementering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-02602

Statistik för sidan