Reglering och automation av industriella biologiska processer

Diarienummer 2014-01818
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för kemiteknik
Bidrag från Vinnova 3 975 000 kronor
Projektets löptid juli 2014 - april 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång 2014-00686-en

Syfte och mål

Projektet har tagit fram lösningar för ökad produktiviteten inom bioteknisk och biofarmaceutisk industri genom ökad optimering och automation. Projektet fokuserade på de två viktigaste stegen i en bioteknisk process, fed-batch reaktorn och industriell kromatografisk separation. En teknik för optimal dosering vid fed-batch odling har verifierats industriellt. Teknik för avancerad styrning av separationsförlopp har utvecklats, som även har testats på hela nedströmsprocesser med mycket lyckat resultat.

Resultat och förväntade effekter

Teknik för optimal dosering vid fed-batch odling har verifierats industriellt med mycket lyckat resultat. Tekniken används av projektets parter. Teknik för avancerad styrning av separationsförlopp för enskilda steg och hela nedströmsprocesser, har dragit till sig mycket intresse. Den har lyckats allokera mera medel via flera nya spin-off projekt, bland annat i konceptet Smarta minifabriker. Forskning, utveckling och innovation fortsätter inom området.

Upplägg och genomförande

Projektet bestod av tre arbetspaket som hade klara beröringspunkter med varandra, men var i olika faser i utveckling. WP1 var i en tydlig implementeringsfas jämfört med WP3 som var i en tidig definitionsfas. Alla arbetspaket hade stort industriellt intresse och stora industriella åtagande, verifierat med den utökade industriella medfinansieringen. Samtidigt har ett utvecklat koncept inom projektet behövt både mer resurser och nya samarbetspartners vilket har gjort att nya spin-off projekt har startat, och därmed har ursprungsprojektet blivit omsprunget.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.