Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Reglab 2015-2019 etapp 2

Diarienummer
Koordinator Sveriges Kommuner och Landsting - Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad/Reglab
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - juni 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling, där regionala utvecklare, myndigheter och forskare möts för kunskaps- och kompetensutveckling. Externa utvärderingar visar att: Reglab har stärkt regionernas strategiska förmågor och förutsättningar för att bedriva regionalt utvecklingsarbete. Reglab bidrar till att öka medlemmarnas förmåga att agera kunskapsbaserat. Reglab har stärkt det regionala utvecklingssystemets funktionssätt och bidragit till en bättre flernivåsamverkan.

Långsiktiga effekter som förväntas

Reglab har genomfört ett stort antal lär-aktiviteter under perioden - 6 lärprojekt, 4 större utvecklingsprojekt, 3 årskonferenser, Forskarforum, 8 återkommande nätverk och en mängd seminarier och workshopar. Framsynsprocessen Region 2050 där ett hundratal regionala utvecklare och chefer ökat sin kunskap om omvärldsanalys på lång sikt har varit ett viktigt fokus. Genom Reglabs aktiviteter har deltagarna ökat sin kunskap och förmåga, och deras organisationer har därmed ökat sin kapacitet att utveckla de svenska regionerna.

Upplägg och genomförande

Reglabs lär-aktiviteter initieras av medlemmarna, dvs regioner och myndigheter. Det garanterar lärprojektens aktualitet och relevans. Reglabs medlemmar är djupt delaktiga i verksamheten - de initierar, planerar och leder lärprojekten, tillsammans med kansliet. Framgångsfaktorer är bland annat: Regionala utvecklingsaktörer är med på lika villkor. Plattformen är neutral och arbetar inte med påverkan. Innehållet styrs av regionernas behov. Medlemmarnas engagemang. En välförankrad filosofi för kollegialt lärande.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 oktober 2017

Diarienummer 2017-03485

Statistik för sidan