Reglab 2015-2019 etapp 2

Diarienummer 2017-03485
Koordinator Sveriges Kommuner och Landsting - Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad/Reglab
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - juni 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Att genomföra kunskaps- och kompetensutveckling, och därmed öka kapaciteten och effektiviteten hos de deltagande organisationerna. Långsiktiga mål: - Reglab är ett nationellt kunskapscentrum för lärande inom regional utveckling, som utvecklar, prövar och sprider metoder för lärande, analys och benchmarking - Reglab drivs av ett aktivt engagemang från samtliga medlemmar och är en självklar samarbetspartner för andra nyckelaktörer inom regional utveckling. - Reglab bidrar till att öka medlemmarnas förmåga att agera kunskapsbaserat och genom beprövad erfarenhet. 500 / 5

Förväntade effekter och resultat

Den sammantagna effekten av samarbetet inom projektet Reglab förväntas vara: - Ökad kunskap och kompetens hos deltagare i lärprojekt och andra aktiviteter. - Ökad kapacitet och handlingsförmåga hos de deltagande organisationerna.

Planerat upplägg och genomförande

Se bifogad projektplan, samt verksamhetsplan för 2017.

Externa länkar

http://www.reglab.se/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.