Regissera Samverkan II: fördjupad analys av potentialen för innovation och tillväxt i organisatoriska mellanrum

Diarienummer 2015-06628
Koordinator STIFT CENTER FOR ADVANCED STUDIES IN LEADERSHIP - Centre for Advanced Studies in Leadership
Bidrag från Vinnova 2 200 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - december 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet ska fördjupa och utveckla kunskap, metoder och färdigheter om ledning och organisering av VINNVäXT-initiativ och Innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer. Dessa då som exempel på olika former av gränsöverskridande samverkan för innovation och tillväxt. även tjänster som är praktiskt tillämpbara ska utvecklas så att projektets första syfte kan omsättas av andra och då i även andra sammanhang och typer av verksamheter.

Förväntade effekter och resultat

De medverkande innovationssystemen (Initiativ och Plattformar) kommer att stärkas och vidareutvecklas i termer av hur väl de kan utveckla relationer för innovation och tillväxt som de organiserar. Konsulter kommer att få stöd i utvecklingen av metoder och modeller för att arbeta gränsöverskridande. även nätverk av relaterade forskare involveras i projektet. Projektet leder till att teorin om ledarskap i organisatoriska mellanrum inte bara vidareutvecklas utan att kännedomen om potentialen i sådana vinner allt större spridning.

Planerat upplägg och genomförande

Genom workshops, temadagar och fallstudier undersöks olika aspekter på gränsöverskridande samverkan i olika konstellationer av medverkande innovationssystem. Tillsammans med dessa skapas på så sätt lösningar som sedan ska översättas i åtminstone potentiella tjänster. Samtliga befintliga VINNVäXT-initiativ och Innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer bjuds in att delta i projektet och att diskutera och utforma villkoren för detta deltagande.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.