Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Regiongemensam IoT-strategi, principer och krav för Region Skåne

Diarienummer
Koordinator Region Skåne - Medicon Village
Bidrag från Vinnova 296 987 kronor
Projektets löptid mars 2023 - december 2023
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet
Ansökningsomgång IoT för innovativ samhällsnytta, Förberedelseprojekt 2022

Viktiga resultat som projektet gav

Förberedelseprojektets syfte var att initiera arbetet med en övergripande IoT-strategi och målarkitektur för Region Skånes verksamhetsområden. Målen inkluderade även omvärldsanalys, strategiska relationer, bärande principer och kunskapslyft. Dessa mål har projektet uppfyllt och Region Skåne har kommit igång med sitt strategiska IoT-arbete.

Långsiktiga effekter som förväntas

Region Skåne har utvecklat sin förmåga att arbeta strategiskt med IoT och gå mot regiongemensamma lösningar och standarder. Infrastrukturarbetet är påbörjat och omvärldsbevakning och relationsskapande är igång inom IoT-området.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit indelat i arbetspaket med tydligt uttalat ansvar mellan parterna. Parterna har mötts frekvent för gemensamma workshops och etablering av samsyn kring IoT-strategiska frågor och målarkitektur.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 februari 2024

Diarienummer 2022-03744

Statistik för sidan