Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Regiongemensam IoT-strategi, principer och krav för Region Skåne

Diarienummer
Koordinator Region Skåne - Medicon Village
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2023 - december 2023
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet

Syfte och mål

Syftet är att initiera arbetet med en övergripande IoT-strategi för Region Skåne inom hälsa, vård och omsorg. Projektmål: - Omvärldsanalys och utveckling av strategiska relationer till leverantörer, nationella initiativ, samt andra regioner - Utveckling av bärande principer för den regionövergripande IoT-strategin - Ett kunskapslyft bland regionens “IoT-nära” personal och behovsägare engagemang och ägande av IoT-strategin

Förväntade effekter och resultat

Vi förväntar oss flera effekter genom datadrivna beslut för exempelvis: Fastighetautomation, tex optimering av uppvärming/kyla, ventilation etc styrs av data på ett automatiserat sätt Införande av automation, tex av servicelogistik baseras på data om faktiska flöden Planering av arbete, bemanning etc stödjs av data, tex data om logistiska flöden såväl som vårdflöden

Planerat upplägg och genomförande

Region Skåne Digitalisering och Innovation Skåne kompletterar varandra avseende IoT, strategisk utveckling och innovation. Projektet involverar nätverk av behovsägare i ett verksamhetsperspektiv. Projektet fokuserar inledningsvis på en Nuläges- och Omvärldsanalys, där externa intressenter bjuds in, insikter från analyserna omsätts i en för regionen gemensam IoT strategi och arkitektur, en generisk kravkatalog och påverkan på system och processer. Projektets resultat och insikter kommuniceras såväl internt som till andra regioner, kommuner och näringsliv.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 18 mars 2023

Diarienummer 2022-03744

Statistik för sidan