Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Regionalt utvecklad kulturskola och regionalt utvecklad tillgång till idrottsanläggningar

Diarienummer
Koordinator Stockholms läns landsting - Kulturförvaltningen
Bidrag från Vinnova 1 404 803 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - augusti 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syfte Projektet syftar till att utveckla regional tillgång till och ge högre kvalitet i verksamhetsutbudet över kommungränserna i Stockholmsregionen. En regionalt utvecklad kulturskola och ett regionalt utvecklat idrottsutbud syftar till att kunna erbjuda barn och unga ett bredare och bättre utbud av aktiviteter genom kostnadseffektiv samverkan över kommungränserna i länet. Modellen och verktygen som utvecklats för samverkan över kommungränserna finns färdiga för kommunerna att använda; metodanvisningar, kostnadsberäkningar, avtalsförslag och juridiska principer.

Långsiktiga effekter som förväntas

Inom idrottsområdet är 14 samarbeten över kommungränserna igång. Några av dem har varit i drift en längre tid. Ytterligare några samarbeten kan vara aktuella i någorlunda närtid. Inom kulturskolans verksamhet är 4 kommuner igång med utbyte i mindre skala. Ytterligare 4-6 planerar diskuterar att starta utbyte av elever under år 2020 eller år 2021. När det gäller verksamhet för personer med mer omfattande funktionsnedsättningar är 4 samarbeten igång, ytterligare två ska in i modellen, förhoppningsvis snart.

Upplägg och genomförande

Det viktigaste som projektet har utvecklat är en modell för samverkan mellan kommunerna. Modellen kan förhoppningsvis ligga till grund för kommunernas samverkan under lång tid. Ett nytt ”mindset” Upplevelsen är att många fler av de som planerar verksamhet tänker mycket mer regionalt nu än i början av 2000-talet. Det är enligt vår bedömning den viktigaste framgången med projektet. Detta kan även ligga till grund för andra processer och projekt som behöver ett regionalt tänkesätt. Dessutom har samverkansklimatet mellan förvaltningarna i länet utvecklats mycket positivt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-02996

Statistik för sidan