Regionalt utvecklad kulturskola och regionalt utvecklad tillgång till idrottsanläggningar

Diarienummer 2016-02996
Koordinator Stockholms läns landsting - Kulturförvaltningen
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - augusti 2019
Status Pågående
Utlysning Frön - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet
Ansökningsomgång FRÖN Utveckling våren 2016

Syfte och mål

En regionalt utvecklad kulturskola och ett regionalt utvecklat idrottsutbud syftar till att kunna erbjuda barn och unga ett bredare, bättre och mer lättillgängligt utbud av aktiviteter genom kostnadseffektiv samverkan över kommungränserna. Som ung i Stockholms län ska jag när modellen är i drift få ett bredare utbud och jag ska kunna delta i fritidsaktiviteter inom idrott och kultur där jag själv vill och där det passar mig bäst. Det viktigaste målet för projektet är att ha en färdig och körklar modell för ett regionalt breddat utbud.

Förväntade effekter och resultat

Vi tror att vi år 2020 kan ha - minst 10 idrottsanläggningar i Stockholms län som fungerar som ´R-arenor´ - regionalt använda arenor - utbyte av elever mellan kulturskolorna i minst 10 kommuner i Stockholms län enligt den nya modellen - minst 6 delregionala mötesplatser/kompetenscentra i Stockholms län för verksamhet riktad till personer med funktionsnedsättningar

Planerat upplägg och genomförande

Sep 2016 - mar 2017 1. Kartlägga möjliga platser och verksamheter som kan bli regionala 2. Kartlägga hur barn och ungdomar i Stockholms län rör sig över kommungränserna Apr - jun 2017 1. Mer formell politisk förankring, på det sätt som passar kommunerna bäst. Jul 2017 - dec 2018 1. Göra en detaljerad kostnadsberäkning för alla regionala utbyten 2. Avtalsarbete för ett antal samarbeten över kommungränserna Jan 2019 - aug 2019 1. Utreda en förenkling av bidrags-, taxe- och regelsystemen för ett enklare regionalt utbyte 2. Starthjälp för nya regionala samarbeten 3. Slutdokumentation

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.