Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Reducing maintenance-related waste

Diarienummer
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för innovation,design och Teknik
Bidrag från Vinnova 4 700 777 kronor
Projektets löptid januari 2013 - juni 2016
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2012-03660_publik_SV.pdf (pdf, 311 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med projektet Reducing maintenance-related waste är att utveckla och testa en generisk metod som ska underlätta för svenska tillverkningsföretag att identifiera, klassificera, kvantifiera samt reducera underhållsrelaterat slöseri inom produktionsprocesser. Målet med metoden är att tillverkningsföretagen skall kunna optimera underhållsaktiviteter och underhållskostnader utifrån extern- och intern underhållseffektivitet med hänsyn tagen till indirekt och direkt underhållskostnad.

Långsiktiga effekter som förväntas

En industriell arbetsmetod med modeller som underlättar arbete med att reducera och/eller eliminera underhållsrelaterat slöseri inom svensk tillverkningsindustri är framtagen och kommunicerad genom en handbok. Under projektets gång så har delresultat kontinuerligt publicerats i vetenskapliga artiklar och genom en licentiatavhandling. De publicerade artiklarna rör både den övergripande arbetsmetoden samt avgränsade studier inom specifika underhållsrelaterade slöserier, till exempel inom dataanalys, kommunikation och erfarenhetsåterföreing.

Upplägg och genomförande

Utveckling av metoden har skett iterativt genom fallstudier i flera arbetspaket (WP). I WP1 identifierades och klassificerades befintligt underhållsrelaterat slöseri i parnerföretagens organisationer. 19 olika klasser av underhållsrelaterade slöserier framkom. I WP2 kvantifierades slöserierna. I WP3 genomfördes pilotstudier för att reducera/eliminera de största slöserierna i partnerföretagens organisation. I WP4 och WP5 utvecklades och testades arbetsmetoden som bygger på resultaten från de tre inledande arbetspaketen. Arbetsmetoden har tecknats ned i en handbok.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2012-03660

Statistik för sidan