Reducering av lufmikroembolier vid hemodialys

Diarienummer
Koordinator Region Västerbotten - Medicinsk och geriatrisk klinik
Bidrag från Vinnova 525 000 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - maj 2021
Status Avslutat
Utlysning Medtech4Health innovatörer
Ansökningsomgång Medtech4Health: Innovatörer i vård och omsorg 2016

Syfte och mål

- att klargöra Emboless (EMB) effekt att reducera expositionen för mikrobubblor av luft jämfört med nuvarande dialyssystem. - att erhålla utökad erfarenhet av tillverkning av EMB via underleverantörer - att erhålla kunskap om effektiviteten och användaraspekter av kliniska erfarenheter inom vården. - att sprida kunskap om EMB prestanda bland medicinsk profession och dialysföretag. - att tillämpa EMB i klinisk vardag i ett internationellt perspektiv med marknadsföring via multinationella företag.

Förväntade effekter och resultat

Preliminära resultat visar att EMB gynnsamt eliminerar mikrobubblor av luft från dialyssystem även jämfört med nuvarande dialyssystem. God kontakt med underleverantörer förväntas förbättra och förenkla tillverkning inkl. miljöaspekter. De kliniska studierna ger oss kunskap om effektiviteten och användaraspekter. Detta möjliggör ökad patientsäkerhet och användarvänlighet. Resultaten möjliggör för oss att sprida kunskap om Emboless prestanda bland medicinsk profession och dialysföretag.

Planerat upplägg och genomförande

Produktifiering av EMB sker (testserie produceras och test in vitro) okt. 2016. Resultat ligger till grund för ansökan till Läkemedelsverket för klinisk studie av ny medicinteknisk utrustning (nov 2016). Pilotstudie (fas 1) visar antal som behöver inkluderas i klinisk studie (randomiserad case-control m pat. som egen kontroll) mellan EMB och på marknaden befintligt system (maj 2017). Med resultaten från den studien erbjudes internationella dialysföretag samarbete ( dec. 2017). Samtidigt som internationell redovisning av resultaten sker.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 juni 2020

Diarienummer 2016-02564

Statistik för sidan