Reducering av implantatrelaterade komplikationer (RIK)

Diarienummer 2015-04368
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Kemi, material och ytor, Borås
Bidrag från Vinnova 6 336 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – Steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 2 Collaboration 2015 (autumn)

Syfte och mål

Projektets mål är att utveckla nya metoder för att diagnosticera, behandla och förebygga vävnadförlust och infektioner kring benförankrade implantat. Specifika delmål är: - Förbättrad kunskap om omfattningen av komplikationer samt möjliga bidragande faktorer - Nya metoder för att tidigt diagnosticera komplikationer - Nya och effektiva behandlingar mot implantatrelaterade infektioner och vävnadförlust - Förbättrade implantat och kirurgiska procedurer.

Förväntade effekter och resultat

De förväntade långsiktiga effekterna av projektet är färre antal implantatrelaterade komplikationer, minskat lidande hos patienter och reducerade sjukvårdskostnader. De nya lösningarna kommer att leda till nya innovativa produkter och tjänster som kommer att bidra till en stärkt konkurrenskraft och hållbar tillväxt i svensk medicinteknisk industri.

Planerat upplägg och genomförande

Vi etablerar ett tvärsektoriellt konsortium med expertis inom material/kemi, biologi/medicin, klinik, industri och regulatorik som ska omvandla resultat från forskning till tillämpningar inom sjukvården. Konsortiet skall utveckla: experimentella modeller som kommer att bidra med ny kunskap om mekanismerna bakom vävnadsförlust och infektioner; diagnostiska verktyg för patientuppföljning och tidig upptäckt av komplikationer, samt nya och innovativa kliniska protokoll baserade på rengöring, läkemedelsbehandling och implantatmodifieringar och -optimeringar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.