Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Reducering av implantatrelaterade komplikationer (RIK)

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Kemi, material och ytor, Borås
Bidrag från Vinnova 6 336 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt

Syfte och mål

Projektet syftade till att utveckla nya lösningar för att förebygga och behandla implantatrelaterade komplikationer associerade med tandimplantat och benförankrade hörselimplantat. Inom projektet utvecklades och utvärderas experimentella djurmodeller som gav ökad förståelse för mekanismerna bakom vävnadsförlust och infektioner kring implantat, innovativa kliniska behandlingsmetoder baserade på rengöring, nya farmaka och nya implanterbara material samt nya distansytor med tätare mjukvävnadsintegrering för att förhindra bakteriekolonisering av implantatet.

Resultat och förväntade effekter

Implantat räddar livet eller förbättrar livskvalitén för miljoner patienter men kan orsaka komplikationer som infektion eller vävnadsförlust kring implantatet. Dessa komplikationer leder till lidande för patienten och är komplexa och dyra att behandla. I projektet har vi utvecklat och pre-kliniskt utvärderat flera nya material och behandlingsmetoder som i framtiden kan bidra till att bättre förebygga och behandla dessa komplikationer och därmed minska lidandet för patienten samt vårdkostnader. Kliniska studier behöver genomföras innan lösningarna kan tillämpas i klinik.

Upplägg och genomförande

Projektet involverade 13 parter från akademi, industri och sjukvård och i konsortiet fanns expertis representerad från hela värdekedjan, från grundforskning till klinik. Projektarbetet organiserades i arbetspaket med olika fokusområden; analys av patientdata från databaser, utveckling av experimentell plattform för pre-klinisk testning, förhindra benförlust och infektion, regenerering av förlorad vävnad och återställande av kontaminerat implantat, förbättrad mjukvävnadsintegrering av implantatdistansen och molekylär diagnostik och screening.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-04368

Statistik för sidan