Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

REDIG: Regionala Godshubbar i Göteborg

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid september 2022 - mars 2023
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Syfte och mål

Projektets huvudmål var att bygga upp kunskap och lägga grunden för ett framtida, öppet godssystem för evenemangsstråket i Göteborg och förbereda för en pilot. Syftet var även hitta synergier kring logistikbehov hos aktörerna inom Evenemangsstråket och undersöka förutsättningar för en gemensam logisktikhubb - ett öppet logistik system. Med hjälp av en sådan tjänst skulle man kunna optimera trafikflöden och minska utsläppen inom Evenemangsstråket. Förstudien skulle leda till en fortsättningsansökan till ett pilotprojekt där föreslagen logistiklösning testas.

Resultat och förväntade effekter

Projektets huvudresultat innefattar analys av logistikbehov och potential för etablering av en gemensam logistikhubb inom Evenemangsstråket. Resultaten innefattar även dokumentation kring: modellering och analys (nuläge och scenario 2030) summering av andra relevanta projekt value proposition och business model canvas. Det förväntas att förstudiens resultat kan vidareutvecklas och valideras i nästa pilotprojektet. Det krävs förändringar i trafikflödet för att nå klimatneutralitet och konsoliderade, styrda, utsläppsfria transporter är en förutsättning att nå detta.

Upplägg och genomförande

För nulägesanalys kring nuvarande logistik behov ansatsen var att genomföra intervjuer med aktörerna, utföra studiebesök samt genom workshops identifiera och analysera logistikbehov samt utmaningar. För scenarion“2030+” för Evenemangsstråket ansatsen att modellera och analysera data med hjälp av våra modeller. För de affärsmässiga aspekterna var ansatsen att genomföra workshops och följa metodiken för framtagningen av value proposition canvas samt business modell canvas.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 maj 2023

Diarienummer 2022-01775

Statistik för sidan