RECO LAB (Recovery Lab, Sweden)

Diarienummer 2015-05049
Koordinator NORDVÄSTRA SKÅNES VATTEN OCH AVLOPP AB - NSVA, Helsingborg
Bidrag från Vinnova 1 739 714 kronor
Projektets löptid december 2015 - maj 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet för projektet har varit en testbädd integrerad i fullskaligt system. RECO LAB ska erbjuda allt från pilottest till beteendestödjande insatser och kortar vägen från ide till innovation, med syftet att skapa en innovationskultur i världsklass som bidrar till nya lösningar till komplexa samhällsutmaningar. Det finns ett solitt underlag för realisering av testbädden i ett fullskaligt system, men målet har inte nåtts inom projektet då det har uppstått förseningar i byggnationen. RECO LAB beräknas kunna invigas hösten 2020.

Resultat och förväntade effekter

Utöver de mål i projekteringsfasen som har uppnåtts inom projektet, är en viktig effekt, insikten att det finns viktiga synergier i att i ännu högre grad än planerat integrera testbädden med det showroom med utställnings- och mötesfaciliteter och den utvecklingsanläggning som ska byggas samt med befintligt reningsverk och omgivande bebyggelse. Ett utfall av projektet är också att arbetet med att bygga nätverk och organisation har inneburit att stadens energibolaget kommer att vara en del av testbädden och visa möjligheter med uppkopplad infrastruktur. IoT, LoRa- gateways m.m.

Upplägg och genomförande

Projektet skulle ha genomförts i två faser. I projekteringsfasen skulle organisation och affärs- och finansieringsmodell utvecklas, samt projekteringsunderlag, teknisk spec, fördjupad genomförandeplan m.m. I realiseringsfasen skulle anläggningen byggas och testkörs och marknadsföras. Bortsett från förseningar i bygget som kraftigt påverkade tidsplanen för realiseringen, har upplägg och genomförande motsvarat förväntningarna. Den trippel helix konstellation som parterna utgjorde, har varit till stor fördel i såväl behovsarbetet som i utveckling av teknisk spec.

Externa länkar

RECO LAB har en egen websida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.