Realtidsdatabas inom cancer

Diarienummer 2016-05139
Koordinator Lunds universitet - LU Innovation
Bidrag från Vinnova 1 651 870 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - augusti 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

För att optimera kvalitet och effektivitet vid patientmötet måste vårdpersonal ha snabb överblick över patientens sjukhistoria. Därför behövs effektiva system som kan samla, sortera och åskådliggöra data. Behovet av sådana system understryks ytterligare av det snabbt ökande antal personer som lever under lång tid med sin cancersjukdom. Nationellt enhetliga realtidssystem skulle utgöra en unik informationskälla av värde för kvalitetssäkring, utveckling, akademisk forskning och samarbete med industri.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har arbetat fram en skalbar modell för kliniska realtidsdata på cancerområdet för användning vid patientmötet, kvalitetsuppföljning, forskning och utveckling.

Upplägg och genomförande

Ett genomförande av den framtagna planen kan påbörjas under hösten 2018 och förväntas pågå i fram till 2021.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.