Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Realtidsdatabas inom cancer

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - LU Innovation
Bidrag från Vinnova 1 651 870 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - augusti 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

För att optimera kvalitet och effektivitet vid patientmötet måste vårdpersonal ha snabb överblick över patientens sjukhistoria. Därför behövs effektiva system som kan samla, sortera och åskådliggöra data. Behovet av sådana system understryks ytterligare av det snabbt ökande antal personer som lever under lång tid med sin cancersjukdom. Nationellt enhetliga realtidssystem skulle utgöra en unik informationskälla av värde för kvalitetssäkring, utveckling, akademisk forskning och samarbete med industri.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har arbetat fram en skalbar modell för kliniska realtidsdata på cancerområdet för användning vid patientmötet, kvalitetsuppföljning, forskning och utveckling.

Upplägg och genomförande

Ett genomförande av den framtagna planen kan påbörjas under hösten 2018 och förväntas pågå i fram till 2021.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05139

Statistik för sidan