Realisera jämställdhet

Diarienummer 2014-04399
Koordinator Add Gender AB
Bidrag från Vinnova 40 000 kronor
Projektets löptid september 2014 - oktober 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med planeringsprojektet var att utreda om och på vilket sätt det skulle vara möjligt för Add Gender AB att utlysa en innovationstävling med fokus på att realisera denna affärsmässiga koppling gällande jämställdhet. Målet med planeringsfasen var att under september-oktober 2014 finjustera tävlingens behovs- och problemformulering, med hjälp av en projektledare och en workshop som samlar aktuella aktörer och därefter söka projektstöd från VINNOVA. Målet är uppfyllt i enlighet med syfte och målbeskrivning. Vi fick ett 30-tal deltagare till och lika många intresserade till.

Resultat och förväntade effekter

Med hjälp av workshopen lyckades vi samla aktörer bestående av tre målgrupper: behovsägare, innovatörer och samhällsengagerade. Resultatet blev en behovsanalys, aktörskonstellation samt problem/utmaningsformuleringar inför innovationstävlingen, vilket ligger till grund för nästa fas: att ansöka om finansiering för tävlingens genomförande.

Upplägg och genomförande

Under september-oktober har Add Gender kartlagt området ´jämställdhet och lönsamhet´. Vi har också identifierat vårt behov internt i företaget och skapat flertalet problemformuleringar inför innovationstävlingen. Detta bland annat på en öppen workshop i innovationsmetoder för att kartlägga och analysera behov och intresse för aktörer och allmänheten i att ha en innovationstävling i jämställdhet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.