Real time survey by InnovationQlub

Diarienummer
Koordinator Firma Thomas Lohmander
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - mars 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Utveckling av ett digitalt verktyg för marknadsundersökningar, konkurrensanalys och förädlande av kundrelationer. Vi har förvärvat den kunskap och de kontakter som krävs för vidareutveckling av ett tekniskt konkurrenskraftigt verktyg som kan vara kommersiellt etablerat och ekonomiskt självförsörjande inom 12 månader. Ungdomar från lokalområdet har deltagit i utveklingsarbetet och därigenom skaffat sig värdefulla erfarenheter för en framtid som innovatörer och entreprenörer.

Resultat och förväntade effekter

Vi har skaffat kunskap om hur detta verktyg ska utformas och vad som krävs marknadsföringsmässigt, tekniskt och innehållsmässigt för att göra verktyget attraktivt för den tänkta målgruppen. De de ungdomar som arbetat med projektet har fått en unik erfarenhet av utvecklingsarbete med digitala innovationer. Vi har en internationellt etablerad samarbetspartner för vidareutvecklingen av tjänsten. Vi beräknar att vi kan kommersialisera innovationen och nå ekonomisk bärkraftighet inom 12 månader.

Upplägg och genomförande

Genom personliga intervjuer utförda av ungdomar från Norra Järva, aktiva i Innovationqlub, under överseende av projektledare, har vi kartlagt vad som krävs för att konceptet ska vara möjligt att kommersialisera och bli ekonomiskt bärkraftigt. Vi har skaffat oss den kunskap och de kontakter vi behöver för att gå vidare och utveckla ett tekniskt konkurrenskraftigt verktyg som dessutom kommer att vara kommersiellt etablerat och ekonomiskt bärkraftigt inom 12 månader. Lokal förankring och ett tydligt avgränsat testområde gett ovärderliga insikter om vår målgrupp.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-03761

Statistik för sidan