Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

REAL CLASSROOM LAB ( RCL) )

Diarienummer
Koordinator Halmstads kommun - Barn- och ungdomsförvaltningen
Bidrag från Vinnova 3 205 500 kronor
Projektets löptid september 2017 - september 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Real Classroom Lab är ett Halmstadprojekt finansierat av Vinnova där klassrum erbjuds som testmiljöer för lokala, regionala, nationella och globala företag. Projektet har haft många mål men 4 st. framträder som mer väsentliga; 1. 4 st. verklighetslabb ska vara uppstartade och fungera som en mötesplats mellan skola och näringsliv. 2. Utveckla produkter och tjänster som ger en förstärkt digital kompetens i skolan. 3. Förbättra skolornas infrastruktur för att kunna erbjuda attraktiva testmiljöer 4. Workshops, lokala nätverksträffar samt en internationell dialog ska ha genomförts

Resultat och förväntade effekter

Ett stort antal resultat har skapats i RCL varav dessa är de mest anmärkningsvärda: Tillsammans med Sanalabs har en prototyp för ett digitalt ma-program med AI funtion utvecklats. Tillsammans med möbelföretag och arkitekter har olika förslag på lärmiljöer utvecklats som förenar digitala miljöer med pedagogiska modeller. Tillsammans med Mimerse och Spinview har VR-produkter testats och utvecklats Digitala produkter för visualisering, mätning och programmering har införts i undervisning i STEM-ämnen Projektet har fått uppmärksamhet och uppföljningsprojekt internationellt

Upplägg och genomförande

När projektet fick startbesked sammankallades personer från varje labb som skulle ansvara för respektive labb. I projektets inledande fas ingick en omfattande kartläggning för att hitta projektets olika fokusområden. Detta gjordes genom studiebesök, omvärldsscanning av innovativa lösningar och produkter, kontakt med företag och forskare. Varje labb började arbeta med ett antal företag vars produkter skulle testas/utvecklas. Ett gemensamt testprotokoll för alla labben togs fram. Labbkoordinatorerna ansvarade för insamling och sammanställning av alla testprotokollen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 juni 2017

Diarienummer 2017-02080

Statistik för sidan