Re-produktion av tallrikar

Diarienummer 2017-03175
Koordinator Eskilstuna Kommun
Bidrag från Vinnova 680 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - oktober 2018
Status Beslutat
Utlysning Cirkulär ekonomi
Ansökningsomgång Utredningar och enklare tester

Syfte och mål

Projektet syftar till att ta fram kunskap om plastens cirkuler-barhet och om materialhantering enligt principerna i cirkulär ekonomi (CE). Ett tillverkande företag väntas åstadkomma ökad konkurrenskraft och kundnytta, alternativt identifiera viktiga hinder genom att återta de egna produkterna efter användande och nyttja materialet i produktionen. En anledning till att plast visar de sämsta återvinningssiffrorna bland återvinningsmaterialen är att plasten når återvinnaren i en blandning där det ena plastslaget förorenar det andra. Här provas en snävare, renare loop.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer, om testerna och utlåtandet från EFSA faller väl ut, skapa ett affärsupplägg enligt principerna i CE som kan tjäna som exempel på hur ett tillverkningsföretag genom att bruka resurser i en värdecykel istället för att förbruka dem i en värdekedja, kan förbättra sina affärer och öka kundnyttan. Detta med samtidigt minskad miljöbelastning. Det nya affärsupplägget kommer att vara applicerbart på ett stort antal plastprodukter. Återvinningen av det ingående plastmaterialet förväntas öka kraftigt och miljöeffekterna av detta kommer presenteras.

Planerat upplägg och genomförande

Nödvändiga tester och utredningar för att undersöka hur cirkulationen påverkar produktens kvalitet kommer att genomföras. LCA för analys av energiåtgång och klimatpåverkan, vid olika tidsintervall för återtagandet kommer att utföras och jämföras med ett utgångsläge där ingen cirkulation av materialet sker. Ett affärsupplägg för ökad konkurrenskraft och kundnytta enligt principerna i CE kommer att tas fram. Dessutom kommer livsmedelssäkerheten att undersökas genom en ansökan till EFSA. Svar hinner troligen inte erhållas innan projektdeadline.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.