Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 30 maj kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 31 maj kl 8:00.

Re-produktion av tallrikar

Diarienummer
Koordinator Eskilstuna Kommun
Bidrag från Vinnova 680 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - oktober 2018
Status Avslutat
Utlysning Cirkulär ekonomi

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet var att pröva lösningar där affärer kan göras resursmässigt effektivare genom affärsupplägg och råvaruförsörjning enligt principerna i cirkulär ekonomi. Projektet har visat att även enskilda aktörer kan leda utvecklingen genom att skapa affärsupplägg enligt cirkulär modell och tillfredsställa kunders behov med en väsentligt lägre förbrukning av fysiska resurser än i tidigare affärsmodell. Projektet har bidragit till ökad förståelse för hur cirkulär ekonomi kan uppnås och väcker frågor kring hur offentliga upphandlingar kan utvecklas.

Långsiktiga effekter som förväntas

Återvinning av plastprodukter i closed loop kan ge ökad återvinning och minskade värdeförluster. I projektet har en fallstudie gjorts av återvinning genom upparbetning av tallrikar av co-polyester i sju cykler. Studien visade att matsäkerheten inte påverkades och att materialet bara försämrades i begränsad omfattning. Energi och klimatmässigt var systemet med cirkulation av materialet överlägset det traditionella linjära resursflödet och bättre än tallrikar av melamin eller av glas. Slutligen har cirkulationsmodellen anmälts till EFSA för ett utlåtande.

Upplägg och genomförande

Just i arbetet med affärsmodellen har det blivit uppenbart att offentlig upphandling, som de i praktiken ofta genomförs idag, inte stöder cirkulära modeller i den omfattning de skulle kunna. Ofta ställs kvalitetskrav som kvalificeringskrav och sedan utvärderas anbuden på produkternas pris. En cirkulär affärsmodell passar ofta inte i förfrågan. Detta har givit upphov till vidare projektarbete som genomförs under 2018-19.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 september 2017

Diarienummer 2017-03175

Statistik för sidan