RASK Rationell Analys av Skruvförband

Diarienummer 2015-01308
Koordinator SEMCON SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 1 435 950 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt
Ansökningsomgång 2014-06295-en

Syfte och mål

Projektet målbild har dels varit att underlätta och automatisera skapandet av skruvförbandsmodeller (FE) där minst en part är fiberkomposit, samt att vidareutveckla brottvillkor för NCF (Non-Crimp Fabric)-armerade kompositer. Det första målet har uppnåtts i och med den mjukvara som har utvecklats av Altair och som avsevärt reducerar tiden för 3D-modellering av skruvförband. Vad gäller brottvillkoren, så har projektet ringat in den modell som anses vara "state of the art" i dagsläget. Projektet har dock inte funnit någon möjlighet till vidareutveckling av dessa brottkriterier.

Resultat och förväntade effekter

I Scanias fall så är den här typen av projekt och mjukvara som utvecklas i RASK-projektet en förutsättning för att ens påbörja kompositprojekt. Om man gör det framgångsrikt framöver, så kommer Scania även framgent ligga i framkant i utvecklingen av lastbilar. Scania har identifierat ökad kunskap om multimaterialfogning som en förutsättning för att gå vidare med lättviktslösningar. För SAABs del så kan man säga att bättre och raskare analysmetoder ger större konkurrenskraft. Metodiken som har utvecklats i projektet kommer troligtvis att användas i skarpt läge redan i vår.

Upplägg och genomförande

Projektet delades upp i fyra arbetspaket (AP). I AP1 arbetade Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Semcon med att vidareutveckla brottvillkor för NCF-armerade kompositer. I AP2 utvecklade mjukvaruföretaget Altair en modul till sin programvara HyperMesh för att automatisera 3D-modelleringen av skruvförband med finita element (FE). I AP3 har Saab, Scania och Linköpings universitet tagit fram lämpliga fogtyper för att med experiment verifiera arbetet i AP1 och 2. I AP4 ingick projektledning samt disseminering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.