RAPP- en IT-lösning för postoperativ återhämtning

Diarienummer 2016-02641
Koordinator RAPP AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid april 2016 - april 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet under Bio-X tiden var att utveckla en slutlig version av IT-lösningen som var kommersialiserbar och implementerbar. IT-lösningen skulle också förbättra den postoperativa återhämtningen för patienter som genomgått dagkirurgi. En klinisk studie, där Rapp har använts, har genomförts under Bio-X tiden. Studien är avslutad, men forskningsresultaten är ännu inte publicerade. Studien visar emellertid att de patienter som använt Rapp, generellt hade bättre kvalitet i den postoperativa återhämtningen än kontrollgruppen.

Resultat och förväntade effekter

Eftersom resultaten av studien ännu inte är publicerade, kan vi inte beskriva resultaten mer än att effekterna av att använda Rapp har varit positiva, både för kvalitén i patienternas återhämtning och ur ett hälsoekonomiskt perspektiv.

Upplägg och genomförande

Projektteamet utformades för att arbeta parallellt med utveckling av IT-lösningen, affärsutveckling och kvalitet/regulatoriska frågor. Det regulatoriska arbetet var emellertid mer omfattande och hade större inverkan på projektteamet och utvecklingen av IT-lösningen och affärsmodellen än förväntat. Projektresultaten påverkades dock inte i någon större omfattningen men den ursprungliga tidplanen, fick revideras.

Externa länkar

Företagets hemsida

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.