RanLOS Mätmetod för testning och optimering av trådlös prestanda hos uppkopplade och självkörande fordon, fas 2

Diarienummer 2017-04529
Koordinator RANLOS AB
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - januari 2019
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 2 hösten 2017

Syfte och mål

RanLOS produktidé är att erbjuda ett system för testning av trådlös prestanda för fordonstillämpningar. Målsättningen är att fram en skalbar affärsmodell, samt en verifierad prototyp som skall ligga till grund för produkter som kan säljas. Mätsystemet gör det möjligt att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt testa prestanda i en kontrollerad miljö som simulerar verklig användning. Mätmetoden baseras på är en patentsökt teknologi som benämns Random Line-of-Sight (RanLOS), är utvecklad på Chalmers av professor Per-Simon Kildal, och har potential att bli en industristandard.

Förväntade effekter och resultat

Målet för projektet är att ta fram underlag för tillverkning, tillverka, samt påbörja verifiering av en demoversion av systemet. Den skalbara affärsmodellen som togs fram i fas 1 skall vidareutvecklas för att nå största möjliga marknad.Projektplanen bygger på de resultat som tidigare har uppnåtts i fas 1, Innovativa Startups, samt den forskning som utförts på Chalmers.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är indelad i fyra arbetspaket: 1) Vidareutveckla den skalbara affärsmodellen, 2) Utveckla marknadskontakter tagna i fas 1, 3) Färdigställa tillverkningsunderlag, 4) Tillverkning av prototyp, samt 5) Test och verifiering av prototyp med avstämning mot framtagen specifikation. Projektet kommer att utföras av personal från RanLOS AB, samt tillsammans med konsulter inom relevanta expertområden.

Externa länkar

The Random Line of Sight measurement chamber is a solution for testing wireless performance of cars.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.