Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

RanLOS Mätmetod för testning och optimering av trådlös prestanda hos uppkopplade och självkörande fordon, fas 2

Diarienummer
Koordinator RANLOS AB
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - januari 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

Målet är att erbjuda kunder ett enkelt, högkvalitativt, kostnadseffektivt sett att testa kvalitén på trådlös kommunikation för uppkopplade produkter. Målet har uppfyllts, och RanLOS kan nu erbjuda testutrustning för frekvenser under 6 GHz samt inom mm-vågsområdet.

Resultat och förväntade effekter

RanLOS har, mycket tack vare Vinnovas stöd, utvecklat, verifierat och startat produktion av testutrustning baserade på "Random Line of Sight" metodiken. Vidare har vi byggt och engagerat ett nätverk med distributörer i Asien, samt inlett diskussioner med ett antal större, möjliga kunder, inom EU.

Upplägg och genomförande

Bolaget startade med mål att utveckla produkter baserade på forskningsarbete utfört på Chalmers Tekniska Högskola av professor Per-Simon Kildal. Projektet har därefter utförts enligt den plan som togs fram när bolaget startade. Finansieringen från Vinnova har varit avgörande för RanLOS har kunnat hålla tidplan och nå de mål som har har satts upp för projektet. Planen har uppfyllts vad gäller utveckling av teknik, produkter och affärsupplägg. Detta har möjliggjorts via finansiering och tydlig projektstyrning.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 november 2017

Diarienummer 2017-04529

Statistik för sidan