Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

RanLOS Mätmetod för testning och optimering av trådlös prestanda hos uppkopplade och självkörande fordon

Diarienummer
Koordinator RANLOS AB
Bidrag från Vinnova 299 550 kronor
Projektets löptid mars 2017 - augusti 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

RanLOS syfte och mål var att verifiera den patentsökta mätmetoden företaget erbjuder, ta fram preliminära tillverkningsunderlag samt inleda dialoger med tilltänkta kunder och partners. Dessa mål har uppfyllts med ett mycket gott resultat. RanLOS har nu pågående dialoger med kunder och partners i Sverige, Japan och Sydkorea. Bolaget har även tagit fram preliminära underlag för tillverkning av demoenheter.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultaten är helt enligt förväntan. Test och verifiering av de ingående delarna i systemet har löpt enligt plan och resultaten är enligt våra beräkningar. Dialogerna med de tilltänkta kunderna har genomförts enligt den planering vi har tagit fram, och utfallet har blivit mycket bra. Detta kommer med största sannolikhet betyda att skarpa förhandlingar kommer att inledas i höst och troliga leveranser ske under 2018.

Upplägg och genomförande

Tester och verifieringar har utförts enligt en verifieringsplan som är baserad på teoretiska studier och simuleringar som tidigare gjorts. Mätningar har gjorts i en ekofri-kammare på Chalmers Tekniska Högskola, och ytterligare simuleringar har genomförts för att komplettera och verifiera tidigare resultat. God överensstämmelse mellan simuleringar och mätresultat har uppnåtts. Resultaten ska sammanställas i en forskningsartikel som planeras skickas in under hösten. Affärsplan har tagits fram i samarbete med potentiella kunder, och kunddialog har förts.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00539

Statistik för sidan