Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ramverk för cirkulär textil - klassning av återvunna textila material och kriterier för återvinningsbarhet

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB
Bidrag från Vinnova 3 295 000 kronor
Projektets löptid augusti 2022 - oktober 2024
Status Pågående
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi

Syfte och mål

Idag saknas system för kvalitetssäkring och specifikation av återvunnet textilt material, både som direkt råvara in i mekaniska processer och kemiska processer. Specifikationen som krävs avser parametrar som fibertyp, fiberlängd och kemikalieprofil, vilket i hög utsträckning påverkar den återvunna råvarans tillämpningsområde. Projektets mål 1 förutsättningar för ett storskaligt nyttjande av återvunnen råvara genom att bistå med ramverk avseende klassificering av textil för materialåtervinning 2 bedömning av material och produkters återvinnings- och cirkulerbarhet.

Förväntade effekter och resultat

Etablering av ramverk där textil för materialåtervinning klassas baserat på parametrar som tagits fram i tätt samarbete med teknologiutvecklare och användare. Detta ramverk möjliggör effektivt nyttjande av resurser och ger våra svenska företag konkreta möjligheter att arbeta med återvunna, och återvinningsbara, material med en stabil kvalitet på produkter framtagna med återvunnet innehåll Ramverk för konsekvent och vetenskapligt baserad bedömning av material och produkters återvinnings/cirkulerbarhet Inspel och rekommendationer till policy och standardutveckling

Planerat upplägg och genomförande

Arbetsplanen är upplagd i 6 arbetspaket och kommer att projektledas av RISE. AP 1 Validering av identifierade behov samt analys av eventuella befintliga system i andra sektorer AP 2 Utveckling av ramverk avseende klassning av textil för materialåtervinning AP 3 Utveckling av ramverk avseende återvinnings- och cirkulerbarhet AP 4 Koppling till AI Digitalisering AP 5 Ramverkets koppling till cirkulära affärsmodeller och uppskalning av återvinningsteknologier AP 6 Standardisering och policy - rekommendationer

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 september 2022

Diarienummer 2022-01355

Statistik för sidan