RaceONE ansökan Born Global

Diarienummer 2016-01667
Koordinator RaceONE AB
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid februari 2016 - maj 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med att vara med i Born Global var för att få hjälp med positionering och affärsmodell. Vi har under våra olika workshoppar haft dessa områden i åtanke och jobbat vidare med dem och har nu kommit så pass långt att vi skall till att införa dem i produkten för live testning på norska och svenska marknaden.

Resultat och förväntade effekter

RaceONE har under workshopparna lärt sig hur vi skall jobba systematiskt för att testa vilka områden vi skall satsa vidare på och vilka vi skall lägga ned. Vi har redan märkt av förändringar i inriktning på produkten utifrån dessa arbetssätt och deras resultat. Den stora ändringen är framöver, då detta kommer att genomsyra allt framtida arbete på RaceONE.

Upplägg och genomförande

Born Global består av en serie workshoppar, där vi för varje workshop har ett tema så som försäljning, marknadföring etc. För varje workshop så har en expert bjudits in. Detta har varit ett uppskattat upplägg och vi har lärt oss mycket av varje workshop som vi sedan tagit med oss till RaceONE och fortsatt arbeta med.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.