QUIRKBUG - every school a hackerspace

Diarienummer 2014-03779
Koordinator SPARKLITECH AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - december 2015
Status Avslutat
Ansökningsomgång

Syfte och mål

Syftet har varit att utforska nya sätt att ta in programmering och digitalt skapande i klassrummet. Med målet att väcka lust och intresse har det genomförts test på lärare som går Tom Tits fortbildningsprogram samt lärare på Quirkbots egna partnerskolor. Efter genomförandet har vi kunnat konstatera att vi når ambitionen att väcka nyfikenhet för detta. Vi har tagit fram ett forum där lärare kan diskutera med oss och varandra vilket fungerar som en bra plattform att dela idéer och erfarenhet mm.

Resultat och förväntade effekter

Utformningen av Quirkbot kopplat till grundskolans läroplan har visat sig fungera väl. Ett lättillgängligt gränssnitt har utformats som gör att även lärare utan tidigare kunskap om programmering kan ta till sig materialet. Handledningsmaterial som är praktiskt och pedagogiskt för programmering i skolan är önskvärt för att ännu lättare kunna starta lektioner utan någon förkunskap.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit uppdelat i 3 faser. Första var att utveckla ny hårdvara, andra att färdigställa programmeringsgränssnitt och den tredje att testa aktiviteter med dessa på Tom Tits i samband med deras lärarfortbildning. Slutligen ta fram pedagogiskt stödmaterial baserat på lärarnas feedback som ska bli ett kit med tillhörande program av aktiviteter som ska kunna användas till lärarfortbildningar. Detta arbete har gått helt enligt plan och vi ser fram emot att ta oss till nästa steg i detta.

Externa länkar

Quirkbots mjukvarumiljö Quirkbots användarforum Quirkbots huvudsida

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.