Quirkbot Utbildningsprogram

Diarienummer 2015-04486
Koordinator SPARKLITECH AB
Bidrag från Vinnova 987 900 kronor
Projektets löptid november 2015 - november 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång

Syfte och mål

Syftet med projektet var att utveckla pedagogiskt material till Quirkbot/Strawbees plattform för att göra denna mer attraktiv för lärare och pedagoger. Eller mer exakt såsom det beskrivits i ansökan att "Ta fram så mycket pedagogiskt material (lektionsplaner) att man kan använda QB för alla åldrar och ämnen för fördelaktig assimilering både utbildningsmässigt och ekonomiskt." Detta mål bedöms ha uppfyllts med råge, främst att döma av det material som tagits fram av projektparterna Quirkbot och Strawbees och som också finns tillgängligt i nedan länkar.

Resultat och förväntade effekter

Resultat av detta projekt finns publicerat i nedan länkar. Det pedagogiska utfallet av projektet har blivit att produkten sålts till över 40.000 skolor världen över. Det ekonomiska utfallet av projektet har blivit att Strawbees AB köpt Quirkbot AB och därmed blivit en av få edtech bolag som kan erbjuda en komplett "engineering-programming" progression för 1/3 av priset jämfört med Lego Educations produkter.

Upplägg och genomförande

Projektets upplägg var att ha månatliga möten med alla projektparter för utvecklandet av nya lektionsplaner baserat på aktiviteter och projekt som utvecklats av projektparterna Strawbees & Quirkbot. Utfallet av dessa möten ledde till de lektionsplaner som finns på skapa.how - Projektparterna Quirkbot och Strawbees jobbade samtidigt med att ta fram eget pedagogiskt material i bild, text och video. Detta jobb skedde kontinuerligt under projektet (därför den mest kostsamma delen) och ledde till majoriteten av det pedagogiska material som projektet i slutändan lyckades producera.

Externa länkar

Samlad plats för pedagogiskt material (på svenska) i bild och text samt med kopplingar till Lgr11. Samlad plats för pedagogiskt material (på engelska) i video (för både inspiration och instruktion). Samlad plats för pedagogiskt material (på engelska) i text och bild.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.