Quirkbot Utbildningsprogram

Diarienummer 2015-04486
Koordinator SPARKLITECH AB
Bidrag från Vinnova 987 900 kronor
Projektets löptid november 2015 - november 2017
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet Quirkbot Utbildningsprogram ämnar skapa ökade förutsättningar för kommuner, skolor och lärare att använda Quirkboten som pedagogiskt verktyg för Lgr11. Målet med projektet är att ta fram pedagogiskt material i form av 18 st lektionsplaner och en digital intro-utbildning baserade på Quirkbot och Strawbees tillsammans med 5 st partner-skolor/fritids och Tekniska Museet. Lektionsplanerna ska vara fritt tillgängliga på nätet, fördelade över 3 olika svårighetsgrader för tydlig progression samt spänna över alla ämnen kopplade till STEAM.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas bidra till ökad spridning av Quirkbot som pedagogiskt verktyg för skolor att jobba mer ämnesintegrerat med programmering där Quirkbot kan bli en naturlig del av alla ämnen. Barn är kreativa skapare och vi vill med detta projekt försäkra oss om att de förblir kreativa genom att ge stöd och inspiration till de personer som barnen spenderar mest tid med. Lärarna Projektet ämnar ge lärare en rejäl grund att stå på och som effekt även ett nätverk att känna tillhörighet till. Vi är övertygade om att lärare då tillsammans kan skapa den förändring som krävs för en mer kreativ skola

Planerat upplägg och genomförande

Projektet består av 3 steg vilka kommer att projektledas av Anna Velander Gisslén och itereras löpande under projektets gång.
1) Utveckling och dokumentation av nya Quirkbot projekt, samt utveckling av ny funktionalitet för ökade tekniska möjligheter och en bättre användarupplevelse. Genomförs av projektparter: Quirkbot och Strawbees.
2) Utveckling av lektionsplaner baserade på Quirkbot projekt & m.h.a. den digitala plattformen skapa.how - Genomförs och testas av projektens medverkande skolor och kommuner.
3) Månatliga lärarträffar för kunskapsutbyte och input till steg 1.

Externa länkar

A hackable toy for all ages!

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.