Quality Innovation of the Year - pris 2016

Diarienummer 2015-06526
Koordinator STIFT INSTITUTET FÖR KVALITETSUTVECKLING (SIQ) - SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling
Bidrag från Vinnova 175 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Genom utmärkelsen önskar SIQ lyfta fram goda förebilder som ständigt arbetar för att främja och stärka innovations- och kvalitetskulturen inom den egna organisationen. Målsättningen med Quality Innovation of the Year är att uppmärksamma betydelsen av innovation i samhället och lyfta fram goda förebilder som är både innovativa och håller en god kvalitet i sin utveckling. Tillsammans med en rad strategiska partners är målet att stimulera företag, organisationer eller enskilda individer att stärka innovations- och kvalitetskulturen inom den egna organisationen.

Resultat och förväntade effekter

De tre organisationer som mottagit Quality Innovation of the Year har samtliga kunnat påvisa en medveten systematik i sitt arbete och haft utgångspunkt från ett klart identifierat kundbehov. Halmstads Fastighets AB, Landstinget Västmanland och Volvo Car Customer Service är enligt Domarkommittén värdiga mottagare av detta pris. Domarkommitténs utlåtande finns formulerat via länken nedan och via bilaga som bifogas.

Upplägg och genomförande

Utvärderingsprocessen genomfördes som steg 1 på nationell nivå. Varje bidrag som inkommit till SIQ har utvärderats av ett specialutbildat team och därefter har resultaten presenterats för den nationell Domarkommitté som i sin tur avgjort vilka förslag hållit högst kvalitets- och innovationsnivå. De svenska vinnarnas innovationer har i nästa steg gått vidare till en jämförelse med innovationer från de övriga länderna. I den svenska Domarkommittén ingår representanter från Vinnova, Chalmers, Stockholms Universitet, Deloitte och Knowit Business Growth.

Externa länkar

Information om Domarkommitténs utlåtande och information om vinnarna Information om den internationella sektionen av utmärkelsen

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.