Publiceringsstöd för bok om jämställdhetsintegrering i fysisk samhällsplanering

Diarienummer 2008-00069
Koordinator STUDIEFÖRBUNDET NÄRINGSLIV OCH SAMHÄLLES (SNS) S - SNS Förlag
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid februari 2008 - mars 2009
Status Avslutat