Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Publiceringsstöd för bok om jämställdhetsintegrering i fysisk samhällsplanering

Diarienummer
Koordinator STUDIEFÖRBUNDET NÄRINGSLIV OCH SAMHÄLLES (SNS) S - SNS Förlag
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid februari 2008 - mars 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-00069

Statistik för sidan