Support to publish book on gender mainstreaming into spatial strategic planning

Reference number
Coordinator STUDIEFÖRBUNDET NÄRINGSLIV OCH SAMHÄLLES (SNS) S - SNS Förlag
Funding from Vinnova SEK 150 000
Project duration February 2008 - March 2009
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2008-00069

Page statistics