Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Public eServices in Cooperation for Open Innovation (PECOI)

Diarienummer
Koordinator Sundsvalls kommun
Bidrag från Vinnova 4 292 704 kronor
Projektets löptid november 2008 - december 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Den offentliga e-tjänsteutvecklingen är på väg in i ett nytt skede. Ett övergripande perspektiv i denna förändring handlar om social hållbarhet som i sin tur bland annat kräver samproduktion, öppenhet och delaktighet. En tjänsteutveckling som förmår implementera denna inriktning kan medverka till en innovativ delaktighet med många positiva effekter. PECOI baseras bland annat på ett flerårigt regionalt visionsarbete som givit viktiga underlag för att definiera behov och prioriterade frågor som måste lösas. Syftet med projektet är att ta fram ny kunskap om en sådan tjänsteutveckling och målet är att relatera denna kunskap till en konkret tjänsteutveckling så att kunskapen kan tillämpas i praktisk verksamhet.

Långsiktiga effekter som förväntas

PECOI kommer att utveckla ny kunskap och visa praktiska exempel på hur e-förvaltningens utveckling kan drivas i riktning mot social hållbarhet i ett sammanhang av öppen innovation. Parterna har under snart tio år gemensamt byggt upp en framgångsrik FoU-miljö. Projektet har en vital roll för att ytterligare stärka denna miljö som en nationell, men också internationell, resurs för centrala frågor inom e-förvaltningens utveckling. Inom projektet ska två licentiatexamina produceras.

Upplägg och genomförande

Projektet leds av styrgrupp med regional representation från universitet, kommuner, landsting, kommunförbund och statlig förvaltning samt nationell representation från Sveriges kommuner och landsting. Referensgrupp samlar övriga intressenter från offentlig och privat sektor. Projektorganisationen består bland annat av projektledare, vetenskapligt ansvarig samt forskarstuderande.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-02653

Statistik för sidan