Psilox

Diarienummer
Koordinator BIOMATCELL AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var vid projektstart att ta fram en affärsplan, regulatorisk strategi, tillverkningsstrategi, skydda teknologin med IPR samt bevisa mode-of-action i klinik. Målet var att skapa en bas för framtida kommersialisering. Dessa olika aspekter har utretts under projektet och alla delar utom en klinisk studie har genomförts. För framtiden har nu teknologin placerats i ett bolag och en första emission har genomförts och kommer avslutas inom kort.

Resultat och förväntade effekter

Utfallet efter projektet är att ett nytt bolag har skapats med bas från dokument och utredning som genomförts under VinnVeriferingsprojektet. Företaget har nu säkrat en första emission och kommer kunna starta implementering av affärsplanen.

Upplägg och genomförande

Upplägget att arbeta mot milstolpar har varit bra för projektet då tydlgt fokus för varje del har varit vägledande för utredningar och teknisk utveckling eller processutveckling.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-01089

Statistik för sidan