Psilox

Reference number
Coordinator BIOMATCELL AB
Funding from Vinnova SEK 2 000 000
Project duration May 2013 - December 2014
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med projektet var vid projektstart att ta fram en affärsplan, regulatorisk strategi, tillverkningsstrategi, skydda teknologin med IPR samt bevisa mode-of-action i klinik. Målet var att skapa en bas för framtida kommersialisering. Dessa olika aspekter har utretts under projektet och alla delar utom en klinisk studie har genomförts. För framtiden har nu teknologin placerats i ett bolag och en första emission har genomförts och kommer avslutas inom kort.

Results and expected effects

Utfallet efter projektet är att ett nytt bolag har skapats med bas från dokument och utredning som genomförts under VinnVeriferingsprojektet. Företaget har nu säkrat en första emission och kommer kunna starta implementering av affärsplanen.

Approach and implementation

Upplägget att arbeta mot milstolpar har varit bra för projektet då tydlgt fokus för varje del har varit vägledande för utredningar och teknisk utveckling eller processutveckling.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.